Over Stichting Vrederijk

Stichting Vrederijk is een stichting die opgericht is door de familie Groenink. In 2007 is het idee ontstaan om deze stichting op te richten. Bij de verkoop van ABN AMRO ontving de familie Groenink een groot bedrag door gedwongen verkoop van aandelen en uitoefening van opties. Daarom besloot de familie om de stichting op te richten en een deel van het bedrag in te zetten en om niet beschikbaar te stellen voor initiatieven, idealen, wensen en hulpvragen die bedrijfseconomisch geen basis hebben. De stichting heeft een brede doelstelling om diverse mensen en organisaties te ondersteunen. We werven geen fondsen.

Wat ons drijft

Wij geloven dat heel veel mensen arm of rijk, zwart of wit, man of vrouw, de kans moeten krijgen hun dromen en initiatieven op te pakken en uit te werken, van klein naar groot, van niets naar iets, van onzichtbaar naar herkenbaar, van waardeloos naar waardevol. Vanuit dit geloof stelt de stichting jaarlijks een bedrag beschikbaar om een aantal initiatieven te steunen. Initiatieven, die door enthousiasme van mensen ontstaan, maar die niet zomaar het vermogen hebben om financieel zelfstandig tot stand te komen. De stichting kan geen wereld van verschil maken, maar kan wel een klein beetje meer mogelijk maken. En zo stimuleren wij vooral jonge mensen om samen iets op te pakken, een monument in ere te herstellen, een kunstproject op te zetten of een culturele manifestatie te organiseren. Ontwikkelingen waaraan Stichting Vrederijk graag een steentje bijdraagt.

Beleidsplan

Sinds de oprichting van de stichting in 2007, is het ons gelukt om diverse, mooie projecten te steunen. Zelfs zonder marketing weten voldoende organisaties ons te vinden. De komende vijf jaar zullen we dit zo voortzetten, en streven we ernaar om jaarlijks één groot project en enkele kleinere projecten te steunen.  Zo denken we een goede invulling te geven aan onze missie.

Bestuur

De Stichting kent een directie en een Raad van Toezicht. Alle functies zijn onbezoldigd.

Irene Verboon

Irene Verboon

Directeur

Irene Verboon (1964) is sinds 2003 actief in de zorg en sinds 2005 betrokken bij Annatommie mc – eerst als adviseur en later als algemeen directeur/ eigenaar. ”Annatommie mc -voor orthopedie en beweging- is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een keten van 8 locaties waar zorgprofessionals met focus en passie dagelijks vele patiënten bewegingszorg bieden. Het is een mooie uitdaging om daar leiding aan te geven. Daarnaast ontwikkelde Irene vanaf 1998 samen met haar man het Landgoed Vrederijk, waar stap voor stap natuur werd hersteld en delen van het park werden opengesteld voor wandelaars en natuurgenieters. In 2007 besloten zij ook een Stichting op te richten en een deel van hun vermogen te alloceren en om niet beschikbaar te stellen voor initiatieven, idealen en hulpvragen die bedrijfseconomisch geen basis hebben. Irene geeft daar sindsdien met plezier leiding aan. “Het is kleinschalig, maar biedt wel mogelijkheden om gericht mensen met idealen samen met anderen iets te laten creëren voor de gemeenschap en met een gerichte financiële vergoeding dat mogelijk te maken.”

Carina Hamaker

Carina Hamaker

Voorzitter Raad van Toezicht

Carina Hamaker studeerde rechten aan de RUU en startte haar carrière bij Pierson, Heldring & Pierson. Na een aantal jaren bij Ahold te hebben gewerkt werd ze in 1994 partner bij Citigate First Financial, een toonaangevend financieel communicatie adviesbureau in Nederland. Sinds 2002 heeft Carina haar eigen communicatiebureau en is zij actief in diverse toezichthoudende functies, onder andere bij de Stichting Women Win, de Jaarbeurs en het Internationaal Kamerfestival Utrecht. Momenteel is zij lid van de Raad van Toezicht van de Oorlogsgraven Stichting. Carina is sinds 2008 lid van de RvT van Stichting Vrederijk en sinds juli 2022 voorzitter.

Juke van Niekerk

Bernadette Langius

Lid Raad van Toezicht

Bernadette startte na haar studie Engels in Leiden en Bedrijfskunde in Delft, bij ABN AMRO en bleef uiteindelijk ruim 25 jaar. In diverse functies ontwikkelde zij zich niet alleen als allround bankier, maar vooral als bevlogen manager en betrokken collega. Reeds in die tijd werd ze gevraagd om naast haar professionele werk bij de bank, ook haar tijd en energie te steken in toezichthoudende functies. Sindsdien heeft ze vele organisaties als non-executive geholpen hun doelen te realiseren. Als toezichthouder hecht ze zeer veel waarde aan het team en aan de inbreng van collega toezichthouders vanuit diverse disciplines. Door haar jarenlange ervaring in diverse functies met eindverantwoordelijkheid en als toezichthouder in diverse settings is ze goed in staat te adviseren, als sparringpartner op te treden, kritisch te beschouwen en te coachen. Een aanwinst voor Stichting Vrederijk en een welkome collega in het bestuur.

Marcel van Oosten - voorzitter Raad van toezicht Stichting Vrederijk

Pieter Klinkert

Lid  Raad van Toezicht

Pieter heeft na zijn studies Rechten en Economie zich gespecialiseerd in management en business development bij Venture Capital gefinancierde ondernemingen. In 2014 waagde hij de stap naar het zijn van ondernemer, maar besloot na ruim 5 jaar toch zijn kennis en kunde iets breder in te zetten en werd eerst investmentmanager bij Oost NL en recent General Partner @ Photonventures met een focus op Deep Tech ondernemingen of nog specifieker Photonica-ventures. Hij heeft een grote interesse in nieuwe baanbrekende ontwikkelingen vanuit academische en R&D hoek en helpt de spin offs die hieruit voortkomen.
Persoonlijk zet hij zich graag in voor het beheer en exploitatie van buitengebieden, onder andere bij de Federatie Particulier Grondbezit en in het bestuur van een familie landgoed. Naast deze activiteiten geniet hij van muziek, sporten en buiten zijn. Deze brede interesse en ervaring brengt hij graag in als toezichthouder van Stichting Vrederijk, per 1/4/2022.

Jaarverslag

2020: een bijzonder jaar

2020 was een heel bijzonder jaar. Het begon normaal, maar vanaf maart 2020 veranderde alles en ook de stichting had daarmee te maken. COVID-19 kwam in maart, leek even weg in de zomer, maar kwam vol terug vanaf september en is bij de start van 2021 nog steeds onder ons. Veel projecten stopten of werden uitgesteld en veel organisaties in kunst en cultuur moesten gedwongen hun activiteiten staken of veranderen. De stichting kreeg minder passende aanvragen en heeft ook minder geld geschonken. Maar ook dit jaar hebben we gericht meerdere instellingen en specifieke projecten kunnen helpen met een financiële bijdrage.

Door covid-19 uitgestelde projecten

Een project dat helaas moest worden uitgesteld was de uitgave van een boek . De Stichting Piramides in de Polder inventariseert alle nog bestaande groepsschuilplaatsen van het type P (piramide). De foto’s en de verhalen vormen de basis voor dit boek en voor het enige echte overzicht van deze bouwwerken in een digitale kaart. De groepsschuilplaatsen zij gebouwd door de Hollanders en daarom mogen ze officieel geen bunker heten. Bunkers zijn Duitse bouwwerken. De groepsschuilplaatsen zijn de meest zichtbare elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De presentatie van het boek staat nu gepland voor voorjaar 2021 in het Waterliniemuseum.

Beleggingsresultaten 2020

Stichting Vrederijk beheert een vermogen dat bij de oprichting is geschonken door de familie Groenink. Dit vermogen wordt op een verantwoorde manier beheerd, waarbij bewuste keuzes ten aanzien van de periode en de risico’s en van welke van spaar- en/of beleggingsvormen gebruik wordt gemaakt. Ook wordt aandacht besteed aan het maatschappelijk verantwoorde karakter van eventuele beleggingen. Stichting Vrederijk heeft een langjarig beleid, dat jaarlijks wordt getoetst. 2020 was ook in dit opzicht een bijzonder jaar. De start van de pandemie veroorzaakte een negatief rendement in Q1 en ook Q2, maar in goed overleg is besloten de beleggingsstrategie niet aan te passen. Over heel 2020 is het resultaat licht negatief. De verwachting is dat dit in 2021 verder zal herstellen.

 

Wat we doen

Stichting Vrederijk stimuleert cultuur, monumenten, natuurbehoud en innovatie in Nederland op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigen wij aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen of tentoonstellingen. Door een schenking van de familie Groenink kunnen wij jaarlijks naar schatting ruim € 50.000 besteden door ondersteuning van projecten en personen.

Bekijk voorbeeldprojecten