Vraag een donatie aan

Stichting Vrederijk draagt de natuur, cultureel erfgoed, kunst en innovatie in (relatie tot) Nederland een warm hart toe. Daarom steunen we initiatieven van organisaties die bijdragen aan het behoud, bevordering en ontwikkeling ervan met een gift. Heb je ook een mooi project? Bekijk de mogelijkheden voor financiering en doe een een giftaanvraag.

Hoe vraag ik een donatie aan?

Wij verstrekken subsidies, bijdragen ineens en andere financiële tegemoetkomingen ten behoeve van projecten die:

  • de natuurwaarden versterken;
  • monumenten behouden;
  • beeldende moderne kunst bevorderen en ontwikkelen of beeldende kunstenaars ondersteunen;
  • (technisch) innovatieve concepten ondersteunen van idee naar realisatie

waarbij er een duidelijke relatie is met Nederland.

Onze giften zijn een aanvulling op overige middelen die een aanvrager al ter beschikking heeft. We verstrekken de giften alleen aan organisaties en natuurlijke personen die ook vrijwilligers inzetten bij de uitvoering van het project.

 

Voor de beoordeling van je aanvraag ontvangen we graag een projectplan. Dit plan bevat een case for support of motivatie, een duidelijke omschrijving van wat het project beoogt, een uitwerking van de uitvoering waarbij de rol van vrijwilligers duidelijk wordt uitgelicht en een beschrijving van het eindresultaat. Verder bevat het een totaaloverzicht van financiering, een gedetailleerde projectbegroting waaruit blijkt waar het geld aan wordt besteed en een projectplanning.

Bij de selectie streeft de stichting naar een spreiding van haar donaties. Zo krijgen zo veel mogelijk initiatieven een kans.  Aan donaties kunnen extra voorwaarden worden gesteld zoals het leveren van bewijs van doorgang project of overlegging van financiële verantwoording na afronding van het project.

Je aanvraag kun je versturen door middel van onderstaand formulier.

We streven ernaar om je aanvraag binnen een maand te behandelen.

Checklist voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een gift, dient je aanvraag aan de volgende volwaarden te voldoen:

 

  • het project valt binnen een (of meer)  van de vier thema’s
  • er zijn actief vrijwilligers bij betrokken
  • het project moet medegefinancierd worden door andere partijen
  • het moet inzichtelijk gemaakt worden welke fondsen zijn aangeschreven
  • aanvragers of bestemming hebben een duidelijke relatie met Nederland
  • het (deel) project start niet eerder dan drie maanden vanaf aanvraag.

Aanvraagformulier


Veelgestelde vragen

Hoeveel kan ik aanvragen?

Regulier van €1.000 tot €10.000.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Zorg eerst voor een compleet projectplan zoals boven beschreven. Dit kun je vervolgens indienen doormiddel van het aanvraagformulier op deze pagina.

Ik heb een project dat niet helemaal past. Kan ik toch een aanvraag doen?

De stichting heeft gekozen voor vier thema’s. We staan open voor andere aandachtsgebieden bij sterke motivatie . Overige voorwaarden blijven wel gelden.

Wanneer ontvang ik een reactie?

We streven ernaar om binnen een maand je aanvraag in behandeling te nemen. Tussentijds mag je altijd via stichting@vrederijk.nlcontact met ons opnemen als je vragen hebt 

Ik heb aanvullende financiering nodig voor een project. Kan ik hiervoor een aanvraag doen?

Als het project bestaat uit een aantal duidelijk fasen met gespecificeerde subdoelen, dan is het mogelijk om voor een deelproject steun te vragen bij ons. Ook voor dit deelproject moet de start ervan niet eerder dan drie maanden vanaf de aanvraag plaatsvinden.

Hoe vindt de verdere afwikkeling plaats?

Na ontvangst toetsen we eerst of alle gevraagde informatie is aangeleverd. Vervolgens gaan we na of het project inhoudelijk aan de voorwaarden voldoet. De aanvragen die niet voldoen, wijzen we gemotiveerd af.
Uit de overige aanvragen die wel aan de voorwaarden voldoen, maakt de directie een selectie en uiteindelijk een keuze.  De Raad van Toezicht zal ook gevraagd worden een beoordeling te maken.
Na goedkeuring van de aanvraag en vaststelling van het te schenken bedrag, zal in overleg met de aanvrager de betaling plaatsvinden.

Wanneer wordt de donatie uitgekeerd?

Wanneer het project volledig is goedgekeurd en het project is gestart keren wij uit. Voorfinanciering doen wij in principe niet.

Moet ik jullie donatie terugbetalen als het project geannuleerd wordt?

Als het project gaandeweg gestaakt wordt dan verlangen we verantwoording van de reeds gemaakte kosten. En het restbedrag dien je terug te betalen.

Wat als de termijn in de projectplanning verschuift?

Stel ons zo snel mogelijk op de hoogte en geef een nieuwe termijn aan. De directie zal dan beslissen wanneer uitkering van de donatie volgt.

Inspiratie opdoen?

De stichting heeft sinds de oprichting al vele bijzondere initiatieven gesteund met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen of tentoonstellingen. Bekijk enkele projecten die wij hebben gesteund.

Bekijk voorbeeldprojecten