Stichting Vrederijk


De Stichting heeft de navolgende doelstellingen:
  • De versterking van natuurwaarden in Nederland
  • Het behoud van monumenten in Nederland
  • De bevordering en ontwikkeling van de Nederlandse beeldende moderne kunst
  • De ondersteuning van beeldende kunstenaars
  • De ondersteuning van idee naar realisatie van (technisch) innovatieve concepten
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verstrekken van subsidies, bijdragen ineens en andere financiële tegemoetkomingen. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuur van de Stichting:
Directeur: Mw I.A. Verboon
Vz RvT: Dhr A.A.M. van Oosten
Secr. RvT: Mw J. van Niekerk
Penningmeester RvT: Mw C. Hamaker
Alle functies zijn onbezoldigd

Stichting Vrederijk

Postadres: Oud Over 4
3632 VD  Loenen a/d Vecht
e-mail: stichting@vrederijk.nl
KvK-nummer: 30232287


Wilt u contact met de Stichting? Stuur een mail met uw vraag en wij reageren binnen 2 weken met een reactie. U kunt informatie opvragen over:
U kunt ook een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming. Schrijf dan uw motivatie en stuur deze per e-mail naar ons adres. U ontvangt binnen 2 weken een reactie met daarin vermeld
  • of en wanneer uw verzoek in behandeling wordt genomen,
  • welke informatie (extra) nodig is en
  • wanneer u het besluit mag verwachten.